Author: Huy Cường

Bộ ảnh cuộc biểu tình của người Palestine tại biên giới Gaza ngày 14/05/2018 – REUTERS

Thiên Chúa (ông trời) Giáo có nhiều đạo thờ nhưng tính ở Tây Phương thì có 3 đạo lớn thờ Thiên Chúa gồm: 1/ Do Thái Giáo: Thiên Chúa danh hiệu Yahweh 2/ Hồi Giáo: Thiên Chúa danh hiệu Allah 3/ Cơ Đốc Giáo/Kito Giáo/DaTô Giáo/GiaTô Giáo/Jesus Giáo: gồm Catholic Roma, Chính thống giáo Đông